Werkgelegenheid binnen Accountantskantoren in 2011

Waar we in 2008 nog stelden dat het met de werkgelegenheid in de Accountancy goed gesteld was moeten we hier anno 2011 toch enige nuance in aanbrengen. De recessie heeft inmiddels tot een geheel ander aannamebeleid bij de accountants- en belastingadvieskantoren geleid. Waar voorheen nog veelal werd geworven op beoogde groei wordt er nu uitsluitend gekeken naar “echte” vacatures. Vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van een medewerker. Vaak wordt er dan ook nog eerst intern bekeken of deze plek bijvoorbeeld kan worden opgevuld door verschuiving binnen het bestaande personeelsbestand. Lukt dit niet, dan wordt er actief geworven.

Voor de juist opgeleide (assistent) accountant is altijd een plek te vinden! Wel betekent het in de huidige arbeidsmarkt vaak langer en beter zoeken dan voorheen. Of concessies doen als kandidaat m.b.t. de wensen en eisen die je stelt voor je volgende werkgever. Kantoren nemen overigens ook alle tijd voor de sollicitatieprocedures en zullen zeker geen overhaaste beslissingen nemen. Dit heeft overigens wel als voordeel dat de keuze voor een nieuwe medewerker weloverwogen genomen is, m.a.w.: een grote kans op de juiste match.

Salaristechnisch zien we het afgelopen jaar veelal (assistent) accountants die gelijk oversteken. Een overstap maken om er financieel op vooruit te gaan past niet binnen de huidige economie. De tijden dat je met een mooi aanbod werd binnengehaald zijn(voorlopig) voorbij.

Moeten we ons zorgen gaan maken over de toekomst van iedereen die nu Accountancy aan het studeren is? Nee absoluut niet. Voor goede (adviesvaardige) accountants is er altijd plek. Juist in tijden van economische neergang zijn er veel bedrijven die een beroep doen op een accountantskantoor voor het managen van hun financiële situatie. Jaarverslagen zullen altijd moeten worden opgesteld en de boekhouding zal altijd moeten worden gedaan. Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het in tijden van economische voorspoed nog beter gesteld is met de werkgelegenheid voor accountants. Ondermeer startende bedrijven, bedrijven die willen uitbreiden, overnames en andere investeringen zijn bij uitstek zaken die een groei van de vraag naar accountants veroorzaken gedurende tijden van hoogconjunctuur.

Wat niet is veranderd is dat u het ‘zoekwerk’ aan ons over kunt laten. Met uw wensen en mogelijkheden benaderen we vooraf geselecteerde kantoren op anonieme basis om te bekijken of ‘uw vacature’ daar aanwezig is. Dit doen we al 20 jaar op vakkundige en voorzichtige wijze. Wij vinden voor u beslist die vacature als accountant, waarnaar u opzoekt bent.

Contact

AA accountants nemen contact op met Petra van Onna (06 – 218 666 11)
RA accountants nemen contact op met Peter Tijssen (06 – 539 115 45)